Интересно

Бош и Княжество Монако разработват „Интегриран град на бъдещето”

Принцът на Монако Алберт II посети централата на Роберт Бош на 10 юли 2012г., където се срещна с Д-р Фолкмар Денер, председател на Борда на директорите на Бош. На срещата беше обсъдена концепцията „Connected City“ („Интегриран град”), предмет на която са възможностите за интеграция на информационните и комуникационните системи, институциите, сградите, съоръженията и другите елементи на градската инфраструктурата.

Княжество Монако е заинтересовано от запазването на изключително високото качество на живот на своите жители и счита замисъла на концепцията за продължение на своята политика на устойчиво развитие. Княжеството възнамерява да развие и внедри решения в области като мобилност, енергетика, здравеопазване и комуникации.
Беше подписано писмо за намерение, в което страните се споразумяха Бош да проведе проучване на възможностите, които се откриват пред Монако в рамките на този проект.

Компанията Бош е признат експерт в технологиите, необходими за реализацията на проекта. През изминалите години компанията обърна голямо внимание на темата интегрираност на системите, „интелигентните” сензори и масовото навлизане на интернет в продуктите и услугите. Освен това Бош притежава обширно ноу-хау в управлението на комплексни системи.

„Горди сме да бъдем част от изграждането на един интегриран град на бъдещето чрез иновативните технологии на Бош” заключи д-р Денер.
Принц Алберт II коментира: “Доволен съм, че писмото за намерение, което подписахме днес, ще даде възможност за изследване на иновативни технологии за подпомагане на устойчивото развитие на Княжество Монако”.

Comments are closed.