Интересно

Opel разработва революционни светлини за автомобили

Opel разработи революционна светлинна система на базата на интелигентни матрични LED светлини. Технологияте е напълно нова за автомобилната индустрия и ще направи нощното шофиране по-безопасно, спокойно и комфортно за водача.

Матричната технология въплъщава една напълно нова философия в светлинната технология. Вместо използването на къси светлини като стандартна настройка по презумпция, при новата матрична концепция са включени дълги светлини. При използването на този подход дългите светлини се поддържат в режим, при който липсват каквито и да било заслепявания, като те автоматично се адаптират в зависимост от пътната ситуация. В този смисъл матричната светлина асистира водача по един интелигентен начин, осигурявайки му шофиране без стресове и същевременно с това осигурява най-високо ниво на безопасност. Светлината се адаптира по-бързо към актуалната пътна ситуация, отколкото което и да било друго решение, базирано на механично движещи се елементи.

Матричните светлини функционират в съчетание с предната камера на Opel, разположена между предното стъкло и вътрешното огледало за обратно виждане. След като камерата установи наличие на светлинни източници, произхождащи от насрещен или движещ се в същата посока трафик, тази зона напълно се затъмнява, докато останалата част от пътя остава озарена в светлина.

Използването единствено на LED елементи като част от структурата на светлинната матрица дава значителни предимства, като значително по-ниската консумация на енергия от конвенционалните газоразрядни и халогенни лампи. Те се нуждаят от едва половината енергия консумирана от халогенните крушки. Всяка една от двете матрични предни светлини се състои от четири светлинни сегмента. Зад всеки един от тези сегменти са разположени четири отделни светлинни източника, които могат да бъдат включвани и изключвани индивидуално, създавайки 16 възможни комбинации. Преминаването от една към друга от общо 256-те различни възможни настройки става плавно и преливащо се без водачът да забелязва този факт.

Новата матрична светлинна концепция постепенно ще бъде въвеждана в автомобилната гама на Opel през следващите няколко години, както бе в случая с AFL при въвеждането му през 2002 година.

Comments are closed.